Prispevek

Stanovanjski zakon – spremembe in dopolnitve

Sprejete so bile spremembe in dopolnitve Stanovanjskega zakona, ki določajo, da lahko etažni lastniki, ki imajo več kot 75-odstotni solastniški delež, izvedejo gradbena in izboljšave za odpravo arhitektonskih ovir tudi, kadar je zanje treba pridobiti gradbeno dovoljenje.

Izterjava terjatev
Project

Izterjava terjatev

Razvili smo učinkovit in informacijsko podprt sistem za vodenje sodnih in predsodnih izvršilnih postopkov.

Dedno pravo
Project

Dedno pravo

Dedno pravo je eno najstarejših vej prava. Večina se vsaj enkrat v življenju sreča z dedovanjem in zapuščinskim postopkom.

Obligacijsko pravo
Project

Obligacijsko pravo

Obligacijsko razmerje je razmerje med dvema subjektoma – upnikom in dolžnikom.

Stvarno pravo
Project

Stvarno pravo

Stvarno pravo ureja pravice na stvareh oziroma razmerja med ljudmi glede na določeno individualno stvar.

Delovno pravo
Project

Delovno pravo

Delovno pravo obravnava pravice in obveznosti delavcev in njihovih delodajalcev.

Insolvenčno pravo
Project

Insolvenčno pravo

Insolvenčno pravo ureja finančno poslovanje pravnih oseb, postopke zaradi insolventnosti nad pravnimi in fizičnimi osebami ter postopke prisilnega prenehanja pravnih oseb.

Intelektualna lastnina
Project

Intelektualna lastnina

Pravice intelektualne lastnine uporabljamo za zaščito nematerialnih stvaritev človeškega intelekta.