Intelektualna lastnina

Intelektualna lastnina

Pravice intelektualne lastnine uporabljamo za zaščito nematerialnih stvaritev človeškega intelekta. Ustvarjalnost človeškega uma se kaže na vseh področjih sodobnega življenja, zato je potrebno tistim, ki ustvarjajo ponuditi ustrezne možnosti zaščite njihovih stvaritev pred nedovoljenim poseganjem tretjih. Pravice intelektualne lastnine, predvsem patenti, blagovne znamke, modeli in avtorska pravica, služijo kot učinkovito sredstvo zaščite. S podeljevanjem izključnih in časovno omejenih pravic avtorjem, izumiteljem in podjetnikom, olajšujejo pokrivanje investicijskih stroškov, vlaganj v raziskave in razvoj in posledično pozitivno vplivajo na inovativnost in kreativnost ter povečujejo konkurenčnost na trgu.

Ustrezna zaščita intelektualne lastnine je zaradi hitrega tehnološkega napredka bolj pomembna kot kdaj koli prej. Pravice, ki izhajajo iz intelektualne lastine za številna podjetja predstavljajo glavno konkurenčno prednost na trgu. Zato na področju intelektualne lastnine svetujemo ter nudimo strokovno pomoč pri pridobivanju, upravljanju in uveljavljanju pravic, ki izhajajo iz intelektualne lastnine.

Storitve, ki jih nudimo našim strankam, zajemajo predvsem:

  • registracijo, upravljanje in uveljavljanje blagovnih znamk ter modelov na nacionalni in mednarodni ravni;
  • svetovanje in zastopanje na področju avtorskega prava;
  • celovita ureditev zavarovanja dostopa do strokovnega znanja, poslovnih informacij in know-howa (poslovne skrivnosti).

Niste prepričani, če potrebujete odvetnika ali vas skrbijo stroški?