Pogodba o ureditvi premoženjskih razmerij med zakoncema

Pogodba o ureditvi premoženjskih razmerij med zakoncema, za katero se v pogovornem jeziku uporablja tudi izrez predporočna ali ženitvena pogodba, je novost v slovenskem družinskem pravu, ki jo je prinesel sprejem novega Družinskega zakonika. Zakon jo definira kot pogodbo, s katero se zakonca dogovorita o vsebini njunega premoženjskega režima, ki se razlikuje od zakonitega.

Pogodbo lahko sklenejo zakonci in zunajzakonski partnerji, kar velja tudi za istospolne partnerje. Sklene se lahko pred sklenitvijo zakonske zveze, kot tudi kadar koli v trajanju zakonske zveze. S pogodbo se zakonca lahko dogovorita tudi glede drugih medsebojnih premoženjskih razmerij za čas trajanja zakonske zveze kakor tudi za primer razveze. Zakonca imata pri oblikovanju premoženjskega režima dokaj proste roke in se lahko dogovorita za režim popolnoma ločenega premoženja, pa vse do oblik, ki se zgolj malo razlikujejo od zakonitega premoženjskega režima.

Pogodba se sklepa v obliki notarskega zapisa, pred notarjem, ki jo tudi hrani. Register pogodb o ureditvi premoženjskopravnih razmerij vodi Notarska zbornica Slovenije.