logo_ikona

Odvetniška pisarna Urbanija

Področja dela

Zanesljiv partner za vaše pravne zadeve!

Razvili smo učinkovit in informacijsko podprt sistem za vodenje sodnih in predsodnih izvršilnih postopkov.

Gospodarsko pravo je skozi proces gospodarskega in družbenega razvoja postalo eno izmed najbolj razvejanih in obsežnih vej prava.

Dedno pravo je eno najstarejših vej prava. Večina se vsaj enkrat v življenju sreča z dedovanjem in zapuščinskim postopkom.

Obligacijsko razmerje je razmerje med dvema subjektoma – upnikom in dolžnikom.

Stvarno pravo ureja pravice na stvareh oziroma razmerja med ljudmi glede na določeno individualno stvar.

Delovno pravo obravnava pravice in obveznosti delavcev in njihovih delodajalcev.

Insolvenčno pravo ureja finančno poslovanje pravnih oseb, postopke zaradi insolventnosti nad pravnimi in fizičnimi osebami ter postopke prisilnega prenehanja pravnih oseb.

Pravice intelektualne lastnine uporabljamo za zaščito nematerialnih stvaritev človeškega intelekta.

Niste prepričani, če potrebujete odvetnika ali vas skrbijo stroški?