Izterjava terjatev

Izterjava terjatev

Imate dolžnike, ki vam ne plačajo? Ali ste morda dolžnik, od katerega upnik neutemeljeno zahteva plačilo? Prišli ste na pravi naslov.

Razvili smo učinkovit in informacijsko podprt sistem za vodenje sodnih in predsodnih izvršilnih postopkov. Obvladujemo lahko veliko postopkov naenkrat, zato nam zaupajo tudi stranke z velikim številom komitentov. V izvršilnih postopkih ravnamo preudarno, na način, da upnik pride do poplačila ob čim manjših stroških zanj in za dolžnika. Ko nam stranka primer preda v izvršbo, je njena edina skrb, da nam sporoča denarne prilive na njen TRR iz naslova izvršbe. Vse drugo opravimo mi.

Kaj lahko storimo za vas:

 • pošiljamo opomine za plačilo;
 • izvajamo izterjavo dolgov;
 • vlagamo elektronske (COVL) predloge za izvršbo;
 • stranke zastopamo na sodnih obravnavah;
 • stranke zastopamo na narokih za rubež premoženja;
 • vlagamo pravna sredstva (ugovor, pritožba);
 • vlagamo predloge za izdajo začasnih odredb, predhodnih odredb in predlogov za zavarovanje denarnih terjatev;
 • opravimo poizvedbe o dolžnikovem premoženju;
 • vlagamo tožbe na izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj (actio Pauliana);
 • sodelujemo z detektivi pri odkrivanju dolžnikov in njihovega premoženja;
 • vodimo tekoči obračun stanja terjatve.

Niste prepričani, če potrebujete odvetnika ali vas skrbijo stroški?