Post

Stanovanjski zakon – spremembe in dopolnitve – EN

Sprejete so bile spremembe in dopolnitve Stanovanjskega zakona, ki določajo, da lahko etažni lastniki, ki imajo več kot 75-odstotni solastniški delež, izvedejo gradbena in izboljšave za odpravo arhitektonskih ovir tudi, kadar je zanje treba pridobiti gradbeno dovoljenje. Prej veljava ureditev je zahtevala 100-odstotno soglasje vseh etažnih lastnikov. Cilj spremembe je etažnim lastnikom olajšati sprejem odločitev...

Post

Pogodba o ureditvi premoženjskih razmerij med zakoncema EN

Pogodba o ureditvi premoženjskih razmerij med zakoncema, za katero se v pogovornem jeziku uporablja tudi izrez predporočna ali ženitvena pogodba, je novost v slovenskem družinskem pravu, ki jo je prinesel sprejem novega Družinskega zakonika. Zakon jo definira kot pogodbo, s katero se zakonca dogovorita o vsebini njunega premoženjskega režima, ki se razlikuje od zakonitega. Pogodbo...