Ta politika varstva zasebnosti velja za uporabnike ter za celotno spletno mesto, vključno z njegovimi podstranmi.

Z uporabno spletnega mesta uporabnik potrjuje, da je prebral in se strinja s to Politiko varstva zasebnosti. Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se uporabnik strinja s spremembami.Z vsakim sporočilom, ki nam ga uporabnik pošlje, soglaša z uporabo vsebine in osebnih podatkov, vsebovanih v prometnih podatkih in vsebini sporočila ter njegovih prilogah, za namen obravnave sporočila.

V Odvetniški pisarni Urbanija (ODP) spoštujemo vašo zasebnost, zato stremimo k najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Osebne podatke uporabnikov OPU obdeluje zgolj v namene, opredeljene v tej politiki varstva zasebnosti ter v skladu z veljavno evropsko in nacionalno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov.

Upravljavec osebnih podatkov, ki jih uporabniki posredujejo z uporabo komunikacijskih funkcij spletne strani, po drugih telekomunikacijskih kanalih, prek sporočilnih sistemov, ki jih omogočajo socialna omrežja ali na kakršenkoli drug način, je ODP, Trg Osvobodilne fronte 13, 1000 Ljubljana.

ODP zbira in obdeluje osebne podatke predvsem za namene izvajanja odvetniških storitev, na podlagi naslednjih pravnih podlag: pogodbe ali pooblastila, na podlagi zakona in na podlagi izrecne privolitveza obdelavo osebnih podatkov. OPU lahko, ne pa nujno, zbira in obdeluje kategorije podatkov: ime, priimek, naslov, davčna številka, EMŠO, naslov e-pošte, telefonska številka.

ODU osebne podatke hrani in obdeluje, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili posamezni podatki zbrani. Po preteku tega obdobja upravljavec osebne podatke trajno izbriše. Osebne podatke, ki jih upravljavec obdeluje na podlagi privolitve ali zakonitega interesa, hrani trajno do preklica privolitve oziroma do zahteve po prekinitvi obdelave. Če za določene podatke obstaja drugačen zakonski rok shranjevanja, se podatki hranijo v skladu z določbami zakona, ki ureja poseben režim hrambe.

OPU ne posreduje osebnih podatkov tretjim osebam, v tretje države ali mednarodne organizacije, razen, če to nalaga zakon ali obstajal zakoniti interes.

Posameznik lahko privolitev prekliče, zahteva vpogled, popravek, omejitev obdelave, izbris ali prenos osebnih podatkov ter pod določenimi pogoji ugovarja obdelavi njegovih osebnih podatkov. Navedene pravice uporabnik uveljavlja tako, da Odvetniško pisarno Urbanija o tem pisno obvesti na naslov Odvetniška pisarna Urbanija, Trg Osvobodilne fronte 13, 1000 Ljubljana. Uporabnik pa ima pravico vložiti pritožbo glede obdelave njegovih osebnih podatkov tudi neposredno pri Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.