O nas

Odvetniška pisarna Urbanija

Zanesljiv partner za vaše pravne zadeve!

Izkušnje, oseben pristop, rezultati

Že več kot 10 let pravno svetujemo in zastopamo različne domače in tuje gospodarske družbe, podjetnike in posameznike.

Našim strankam uspešno svetujemo pri uveljavljanju njihovih pravnih interesov in jih zastopamo ter zagovarjamo v različnih pravdnih, nepravdnih in mediacijskih postopkih pred sodišči in drugimi državnimi organi ter pred drugimi osebami z javnimi pooblastili.

Pri našem delu nas vodi predanost in zavzetost v želji pomagati strankam.

Sledimo strogim moralnim načelom

Vsem našim strankam služimo strogo profesionalno, strokovno in iskreno. Spoštujemo njihovo zaupnost in si prizadevamo za ažurno in učinkovito reševanje njihovih pravnih problemov.

Naše stranke so vedno na prvem mestu

Naša prioriteta je temeljito razumevanje potreb in pričakovanj naših strank, ki so vedno v središču naše pozornosti. Vsaki stranki se individualno posvetimo in prilagodimo njenim zahtevam ter se potrudimo, da skupaj najdemo najboljšo pot za rešitev njenih pravnih težav.

Izkušena ekipa odvetnikov in svetovalcev

Za karseda učinkovito in celostno reševanje pravnih problemov naših strank smo pri odvetniški pisarni Urbanija združili moči strokovnjaki različnih strok.

V znanju je moč, zato za zagotavljanje vrhunske kvalitete naših storitev sodelujemo s partnerskimi odvetniškimi pisarnami, zunanjimi pravnimi svetovalci, strokovnjaki s področja financ in davkov ter z izvedenci različnih strok. Ne glede na to, kakšne odvetniške storitve potrebujejo, našim strankam pri vsaki fazi njihovih poslovnih ali zasebnih aktivnostih stojijo ob strani naši visoko usposobljeni in zaupanja vredni svetovalci.

 

Kako vam lahko pomagamo?

IZVRŠILNO PRAVO – IZTERJAVA DOLGOV

Usposobljeni smo za vodenje izvršilnih postopkov pred sodišči in zastopanje dolžnikov/upnikov v izvršilnih postopkih, vedno pa se trudimo zagotoviti optimalne možnosti izvensodne izterjave za naše stranke. Sodelovanje z nami je za naše stranke tudi stroškovno ugodno, saj sodišče naše stroške v izvršilnem postopku naloži v plačilo dolžniku.

Za vse naše stranke:

 • vlagamo klasične in elektronske (COVL) predloge za izvršbo,
 • pripravimo ugovore, pritožbe in druga pravna sredstva v izvršilnih postopkih,
 • izdamo predloge za izdajo začasnih ter predhodnih odredb in zavarovanj.

 

DEDNO PRAVO

V izogib komplikacijam pri dedovanju poskrbimo, da je volja naših strank jasno in pravilno izražena, zato svetujemo pri zapuščinskih zadevah in pomagamo pri sestavi oporok, prijavljanju upniških terjatev v zapuščinskih postopkih ter naše stranke v zapuščinskih postopkih tudi zastopamo.

GOSPODARSKE DRUŽBE IN GOSPODARSKE STATUSNE ZADEVE

Skozi svoj razvoj je gospodarsko pravo postalo eno izmed najbolj razvejanih pravnih panog. Zaradi obsežnosti in konstantnega spreminjanja in prilaganje se med zakoni Upravljanja gospodarskih družb izgubijo tudi prekaljeni podjetniki, ponavadi pa imajo še več težav mladi podjetniki, ki so šele na začetku svoje poslovne poti.

Našim strankam pomagamo in svetujemo pri:

 • ustanavljanju in preoblikovanju vseh statusnih oblik gospodarskih družb,
 • pripravi, sestavljanju in spremembah aktov o ustanovitvi, družbenih pogodb in statutov,
 • povečevanju in zmanjšanju osnovnega kapitala,
 • izključitvi družbenikov in likvidaciji gospodarskih družb,
 • zastopanju pred sodišči.

 

RAZNE VRSTE POGODB

Svetujemo in pomagamo pri pripravi in pravnem preverjanju vseh vrst pogodb (prodajnih, darilnih, menjalnih, posojilnih, kreditnih, itd.)

NEPREMIČNINSKO IN ZEMLJIŠKOKNJIŽNO PRAVO

Nepremičninske afere so v preteklosti narekovale sprejem zakonodaje, ki je marsikateremu laiku nerazumljiva, zato lahko pride do nepotrebnih napak, ki posameznika drago stanejo. V odvetniški pisarni Urbanija zastopamo fizične in pravne osebe. Našim strankam svetujemo in jih zastopamo pri različnih tožbah ter jim svetujemo v primeru nakupa, prodaje ali prevzema nepremičnin. Pomagamo tudi pri pripravi in pregledu različnih pogodb (kupoprodajne, najemne, menjalne, itd.), ki se uporabljajo v zvezi z nepremičninami.

INSOLVENČNO-STEČAJNO PRAVO

Naša ekipa je visoko usposobljena na področju insolvenčno-stečajnega prava, zato lahko strankam podamo pravna mnenja v primeru insolvenčnih postopkov, osebnega stečaja, prijavi upniških terjatev in postopkih prisilne poravnave ter vas v stečajnih postopkih in postopkih prisilne poravnave tudi zastopamo.

DELOVNO PRAVO

Delovno pravo postaja vse bolj kompleksna pravna disciplina, ki zahteva poznavanje slovenske, evropske in mednarodne zakonodaje in sodnih praks. Zastopamo tako delavce kot tudi delodajalce, svojim strankam pa nudimo naslednje storitve:

 • priprava splošnih in posamičnih aktov,
 • zastopanje v disciplinskih postopkih,
 • svetovanje pri sklepanju pogodb in sporih,
 • pomoč v vseh postopkih odpovedi delovnega razmerja,
 • zastopanje v delovnih sporih pred sodiščem.

GOSPODARSKE POGODBE

Našim strankam svetujemo pri pripravi in implementaciji vseh vrst gospodarskih pogodb (prodajne, komisijske, podjemne, gradbene, prevozne, leasing pogodbe, pogodbe o posredovanju in poslovnih razmerjih, itd.)

ODŠKODNINE ZARADI POŠKODB

Če pride do komplikacij pri izplačilu v primeru poškodb in upravičenosti do odškodnine, našim strankam svetujemo v zvezi z uveljavljanjem različnih vrst odškodninskih zahtevkov. Pripravimo in vodimo odškodninske zahtevke proti zavarovalnicam, delavcev proti delodajalcem, delodajalcev proti delavcem in kakršnekoli odškodninske tožbe ter naše stranke tudi zastopamo pred sodišči.

JAVNA NAROČILA

Nudimo zastopanje v postopkih pred Državno revizijsko komisijo in pomagamo pripraviti revizijske zahtevke ter svetujemo v postopkih javnih naročil.